Μεταφορές ειδικού τύπου

ADR Cargo

Δεξαμενές κατάλληλες για μεταφορές Υγρών Τροφίμων

Δεξαμενές κατάλληλες για μεταφορές Χημικών Επικινδύνων φορτίων ή όχι

Open Top & OOG container κατάλληλα να μεταφέρουν ειδικό εξοπλισμό