Διατυπώσεις τελωνείου

Η Seastar διαθέτει άδεια εκτελωνιστικών υπηρεσιών και μπορεί να αναλάβει την πλήρη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων για εισαγωγές, εξαγωγές, μεταφορτώσεις κλπ. και την παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετικών με τον εκτελωνισμό, όπως είναι π.χ. η τελωνειακή αποταμίευση.

Εγγύηση για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε στον απαιτητικό αυτό τομέα αποτελεί η πολύχρονη εκτελωνιστική μας δραστηριότητα σε ένα από τα μεγαλύτερα διαμετακομιστικά κέντρα της Μεσογείου. Εσείς απευθυνθείτε απλώς στο τμήμα υπηρεσιών εκτελωνισμού της εταιρείας μας, και το έμπειρο προσωπικό μας θα αναλάβει όλα τα υπόλοιπα.